Organisaties

Je wilt veranderen, doorontwikkelen en je hebt te maken met een sterke groei.

Ondernemingen en organisaties…

…die willen of moeten veranderen
Als bedrijf verander je als de vraag en behoefte van je klant verandert. Soms kan daardoor de ziel van je organisatie verloren gaan. Zeker als niet iedereen de kerngedachte meer kent en voelt, zoals de oprichter of medewerkers van het ‘eerste uur’. Je gaat niet meer handelen vanuit ‘oorzaak’, maar reageert vanuit ‘gevolg’. Skerpioen repareert dit en zorgt dat iedereen de kerngedachte van het bedrijf weer snapt én voelt.

…die al (vaak) hebben geprobeerd nieuw elan te vinden
Skerpioen hoort maar al te vaak: “We hebben al zo vaak met een externe partij geprobeerd een nieuwe start te maken. Het is nog nooit écht gelukt.” Hier krijgt Skerpioen juist energie van! De pragmatische, inspirerende en toegankelijke methodiek die Skerpioen toepast, is laagdrempelig. Het zorgt ervoor dat iedereen mee kan denken en er een gezamenlijke oplossing komt die iedereen snapt en voelt. Pas dan verandert er ook daadwerkelijk iets in het bedrijf en komen medewerkers in beweging.

…die een sterke groei doormaken
De meeste klanten waar Skerpioen voor werkt, zijn erg succesvol in wat ze doen. In menig onderneming is dat succes vanzelfsprekend en staan ze niet stil bij de vraag waar dat succes vandaan komt. Ook zorgt een snelle groei van het aantal medewerkers ervoor dat de kerngedachte van het bedrijf verwatert. Skerpioen formuleert krachtige uitgangspunten waarom iedereen steeds weer terugkeert. De succesfactoren zijn weer helder en de onderneming bouwt weer gefundeerd aan de toekomst.

Voor wie nog meer